KDO SMO

KDO SMO?

VIZIJA

Evolucijo sva leta 2014 ustanovila Matjaž  in Tine z vizijo, dvigniti nivo kakovosti skupinskih vadb.  Ideja je skupinski vadbi dodati individualen pristop. S tem lahko znotraj iste skupine trenirajo posamezniki z različnimi potrebami in cilji. Ker tak sistem od trenerjev zahteva veliko znanja in energije, dajeva velik poudarek na učenju vadečih. Leto kasneje se je tej viziji pridružila še Nastasja.

SKUPNOST

Danes Evolucijo sestavlja skupnost vadečih, ki postajajo vedno bolj samostojni pri samem treningu. V skupini smo tako mladi, starejši, nosečnice, športniki in rekreativci. V praksi se je naš sistem vadbe izkazal za izjemno učinkovitega in hkrati varnega. Rezultati vadečih se približujejo osebnega trenerstva. Učinkovitost sistema potrjujejo številni uspešni rezultati naših vadečih.

NAŠI REZULTATI

Ekipa trenerjev